Aktualizacja oprogramowania do wersji 1.5

Aktualizacja oprogramowania do wersji 1.4

Skrócona instrukcja obsługi