Aktualizacja 1.8 dla smartfonu Monster

Dostępna do pobrania jest nowa aktualizująca oprogramowania smartfonu PENTAGRAM Monster

Najważniejszą zmianą jest optymalizacja procesów systemu operacyjnego oraz poprawa wydajności urządzenia.

Zalecamy wykonanie aktualizacji wszystkim posiadaczom modelu PENTAGRAM Monster 

Link : http://www.pentagram.pl/monster