Oprogramownie dla Smartfonu Monster

Dostępna do pobrania dla użytkowników jest nowa, aktualizująca wersja oprogramowania smartfonu PENTAGRAM Monster

Najważniejszą zmianą dla użytkownika jest optymalizacja procesów systemu operacyjnego oraz poprawa wydajności urządzenia.

Zalecamy wykonanie aktualizacji wszystkim posiadaczom modelu PENTAGRAM Monster 

 

Załączniki do pobrania